När en man inte kan det är det en katastrof för många män. Skammen är då stor. Men det hjälper ofta att prata om det med läkaren och partnern.

Det är viktigt att gå till botten med orsakerna till erektil dysfunktion för att kunna besluta om (eller mot) behandling. Mediciner, mekaniska hjälpmedel, kirurgiska ingrepp eller psykoterapi är några av de terapeutiska alternativen. Många män med erektil dysfunktion känner sig som misslyckade.

Potensen är central för deras identitet som man. När erektionen inte längre fungerar som den ska, försämras självkänslan. Detta kan också ha en negativ inverkan på andra områden områden områden, till exempel jobbet. Men varje man känner igen det när det inte fungerar i sängen.

Med stigande ålder ökar risken för impotens, som erektil dysfunktion ofta kallas på ett nedsättande sätt. Enligt German Society for Neurology visar en studie som genomfördes i Tyskland år 2000 att endast 2,3 procent av männen mellan 30 och 40 år drabbas av erektil dysfunktion, medan siffran stiger till en tredjedel för män mellan 60 och 69 år. det är redan en tredjedel och hos män över 70 år mer än hälften.

Trots att det är ett så vanligt problem har många män hittat en naturlig lösning tack vare Potencialex: Potencialex Official Website

Hälsosam livsstil kan bidra till att upprätthålla potensen under lång tid

En livsstil som är bra för hälsan kan bidra till att upprätthålla potensen under lång tid och motverka erektil dysfunktion.

Säg mycket idrott och motion, lite alkohol och nikotin och ingen övervikt.

Hjälp med öppna samtal

Det första som hjälper i den här situationen är öppna diskussioner - med din partner, med andra män, med din familjeläkare eller urolog. Det är viktigt att övervinna den ofta stora skammen. Läkaren kan klargöra om medicinering, mekaniska hjälpmedel eller psykoterapi eller psykologisk rådgivning är ett alternativ.

Du kan lägga till en bra kost Potencialex, ett tillägg med helt naturliga ingredienser: Potencialex Ingredienser

SKAT och MUSE

Innan PDF-5-hämmare fanns tillgängliga var behandling av erektilvävnadsautoinjektion (SKAT) det bästa alternativet. Vid detta förfarande injicerar mannen ett läkemedel i en peniskropp med en tunn nål. i en peniskropp. Vid MUSE-metoden (Medication Urethral System for Erection) injiceras inte den aktiva substansen utan förs in i urinröret med en applikator i urinröret. Läkemedlet absorberas sedan genom urinrörets vägg till den erektila vävnaden. Vakuumpumpar å andra sidan stör inte kroppens inre.

Här förs penis in i en plexiglascylinder från vilken luft sugs ut elektriskt, vilket skapar ett vakuum. Som ett resultat av detta strömmar mer blod in i penis och en erektion skapas. Vilket av dessa mekaniska hjälpmedel som är lämpligt bör diskuteras med läkaren. Patienterna kan kontrollera med sitt sjukförsäkringsbolag om kostnaderna kommer att täckas. Om varken medicinering eller mekaniska hjälpmedel är ett alternativ, eller om de inte har varit framgångsrika, men en erektion är mycket viktig för paret men en erektion är mycket viktig för paret, kan man överväga ett svällkroppsimplantat.

Du kan läsa recensioner med mycket goda resultat om Reduslim för att uppmuntra dig att prova det: Potencialex Kommentarer